top of page
back dark big.png

ХАКАТОН

Хакатон зохион байгуулснаар компаниуд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хөгжүүлэх, төрийн байгууллагууд үйлчилгээний хүртээмжээ иргэдэд ойртуулах шинэ санал санаачлагыг ажилтнуудын тусламжтайгаар гаргах мөн олон улсад оюутан залуус, иргэдийн оролцоотой хакатонуудыг зохион байгуулснаар нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудын шийдлийг олоходашиглаж байна.

хакатон-контент-1.png
blue back bid.png

ХОЛБОО БАРИХ

bottom of page