top of page
back dark big.png

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалт авахад бэлтгэх

Зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар бүхий гарааны болон жижиг, дунд бизнесүүдийг хөрөнгө оруулалт татахад шаардлагатай бичиг баримт боловсруулах, танилцуулга бэлтгэх.

Хөрөнгө оруулалтын зуучлал хийх

Компанийн бэлтгэсэн танилцуулга, мэдээллийг хөрөнгө оруулагчдад илгээх, сонирхсон хөрөнгө оруулагчтай уулзалт товлох

ХОЛБОО БАРИХ

bottom of page