top of page
back dark big.png

DESIGN THINKING

Дэлхийн томоохон компаниуд болох Toyota, Apple, Microsoft, Samsung, Nike зэрэг шинэлэг, креатив компаниуд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хөгжүүлэхэд уг аргачлалыг ашигладаг бөгөөд бид 5 алхамд суурилсан "Design Thinking" сургалтыг та бүхэнд санал болгож байна.

design thinking5.png

Энэхүү 5 алхамт аргачлалыг эзэмшсэнээр оролцогч нарт дараах ур чадварууд бий болох боломжтой.

01

Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн асуудлыг олж харах

/Empathizing with customers/

02

Асуудлыг шийдвэрлэх /Problem solving/

03

Бүтээлчээр сэтгэх /Creativethinking/

04

Багаар ажиллах /Teamwork/

05

Богино хугацаандүр дүнг бий болгох

/Becomingaction oriented/

blue back bid.png

СУРГАЛТААС ХҮЛЭЭХ ҮР ДҮН

зөв.png
зөв.png
зөв.png
зөв.png

Ажилтнууд бүтээлч сэтгэлгээний ач холбогдлыг биеэр мэдэрч, бодит туршилтуудыг хийнэ

 

Өөрсдийн хариуцсан бүтээгдэхүүн/үйлчилгээгээ сайжруулах шинэлэг санал, шийдэлтэй болно

 

Ажлын байран дээрээ илүү сонирхолтой байх, шинэ зүйл хийх сэдэл төрж, идэвхижнэ

 

Сургалтаар тухайн байгууллага шууд авч хэрэгжүүлэх боломжтой шинэ инновац, шийдэлгаргах бүрэн боломжтой.

ХОЛБОО БАРИХ

bottom of page