top of page
back dark big.png

INCUBATION &

ONSITE CONSULTING

Харвардын бизнесийн өсөлтийн үе шатуудад суурилсан манай “On-site consulting” үйлчилгээ нь компаниуд хөгжлийн нэг шатаас дараагийн шатанд шилжихэд шаардлагатай хамгийн чухал сорилтуудыг даван туулахад чиглэсэн болно.

elements-Artboard 5.jpg

Бизнесийн өсөлтийн аль үе шатанд байгаагаас хамааран дараах 8 төрлийн “On-site consulting” үйлчилгээг үзүүлж байна.

EXISTENCE

борлуулалт.png

Борлуулалт

bmc.png

Бизнес модел

санхүүжилт.png

Гарааны санхүүжилт

SURVIVAL

үнэт зүйлс.png

Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэл

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

hackthon.png

Борлуулалтын шинжилгээ

SUCCESS-D

8++1.png

Өсөлтийн стратеги

алсын хараа.png

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

blue back bid.png

Манай үйлчилгээний давуу талууд

01

Компаниуд бодитоор суралцах боломжтой

02

Компаниудад бодит үр дүнг бий болгоно

03

Зардлын өгөөж нэмэгдэнэ

Уг үйлчилгээ танай компанийг хөгжлийн дараагийн шатанд шилжихэд бодит үнэ цэнэ бий болгоно гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

ХОЛБОО БАРИХ

bottom of page