top of page

ШАРК ТАНК

Updated: Jun 29, 2023

2021 оны 06 сард Монгол телевизийн “ШАРК ТАНК” нэвтрүүлэгийн гуравдугаар улирлын Бизнесийн зөвлөх байгууллагаар ажиллаж нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бизнесийн байгууллагууд төслүүдийг сонгон шалгаруулах, төслийн судалгаа хийх, сургалт, бизнесийн зөвлөх, продакшн багийн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүлэн нийт 27 бизнес 6,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авахад дэмжлэг үзүүлсэн.

bottom of page