top of page

AGRIPRENEURSHIP CHALLENGE

Updated: Jun 29

Европын Холбооны санхгүүжилттэй, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага-с хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Тогтвортой Хөгжлийн Зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслийн хүрээнд хүнс, хөдөө аж ахуйн шинэлэг бүтээгдэхүүн, шийдлийг шалгаруулах “Agripreneurship Challenge” тэмцээний зөвлөх багаар ажилласан.


bottom of page