top of page

STARTUP GUIDE BOOK


Шинээр бизнесийн талбарт орох гэж байгаа залуучуудад зориулсан "Гарааны бизнесийн хөтөч" номыг “АНУ-ын Жижиг дунд бизнес, технологи хөгжүүлэлтийн газар”-ын албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр Момпренер нэгдэлтэй хамтран Монгол хэлнээ орчуулан гаргав.

bottom of page