top of page
blue back bid.png

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1

GROWTH PROGRAM

& HACKATHON

Бид сургалтын үйлчилгээгээ дахин загварчилж, гарааны болон жижиг дунд бизнесүүдийг хөгжлийн дараагийн шатанд гарахад шаардлагатай бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бизнес модел, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гурван чиглэлийн хөтөлбөрийг санал болгож байна.

2

INCUBATION &

ONSITE CONSULTING

“On-site consulting”  үйлчилгээ нь зөвлөхүүд компаниудын үйл ажиллагаанд  тодорхой хугацаанд бодитоор оролцон бодит үнэ цэнэ бүтээх үйлчилгээ юм.

3

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Бид гарааны бизнесийн экосистемд ажилласан 6 жилийн туршлага дээрээ үндэслэн хөрөнгө оруулагч бизнесүүдийн хооронд үүсдэг асуудлыг 5 бүлэг 13 зүйлд системтэйгээр ангилсан бөгөөд уг асуудлуудыг шийдвэрлэхээр зорин ажиллаж байна.

bottom of page