top of page
white хэвтээ.png

ДЭЛХИЙД ТАНИГДСАН ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭНЭ

130,268

Хүнд хүрч ажилласан

9,1 ТЭРБУМ

Төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг холбож зуучилсан

2,245

Цагийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн

БИД ЯМАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ВЭ?

эрхэм зорилго.png

1

Гарааны бизнесийн экосистем хөгжүүлж байна.

эрхэм зорилго.png

2

Протфель хөгжүүлж байна.

эрхэм зорилго.png

3

Зорилгодоо нийцсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

blue back bid.png

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

GROWTH PROGRAM

& HACKATHON

Бид сургалтын үйлчилгээгээ дахин загварчилж, гарааны болон жижиг дунд бизнесүүдийг хөгжлийн дараагийн шатанд гарахад шаардлагатай бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бизнес модел, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гурван чиглэлийн хөтөлбөрийг санал болгож байна.

INCUBATION &

ONSITE CONSULTING

“On-site consulting”  үйлчилгээ нь зөвлөхүүд компаниудын үйл ажиллагаанд  тодорхой хугацаанд бодитоор оролцон бодит үнэ цэнэ бүтээх үйлчилгээ юм.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Бид гарааны бизнесийн экосистемд ажилласан 6 жилийн туршлага дээрээ үндэслэн хөрөнгө оруулагч бизнесүүдийн хооронд үүсдэг асуудлыг 5 бүлэг 13 зүйлд системтэйгээр ангилсан бөгөөд уг асуудлуудыг шийдвэрлэхээр зорин ажиллаж байна.

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Бид эрхэм зорилго, алсын хараа болон компанийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн бизнесүүдийг чадавхжуулах, энтрепренершипийг хөгжүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөрөнгө оруулалт татахад нь чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД

1.png
2.jpg
3.png
4.png
5.jpg
6.png
7.png
8.png
9.png
logo-svg.png
10.png
m star.png
11.jpg
12.png
13.png
15.png
16.png
17.png
18.png
Tenger TV.jpg

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

bottom of page